Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Απαγόρευση βοσκής στις καμένες εκτάσεις εντός των διοικητικών ορίων της Τ.Κ. Θολού και των Δ.Κ. Μαριτσών και Ψίνθου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου σε ισχύ βρίσκεται Δασική Αστυνομική Διάταξη (Δ.Α.Δ.) Απαγόρευσης Βοσκής εντός των διοικητικών ορίων της Τ.Κ. Θεολόγου και των Δ.Κ. Μαριτσών και Ψίνθου του Δήμου Ρόδου.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά :

« ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΜΕ

Την απαγόρευση βοσκής των αιγών για δέκα (10) συνεχή έτη και των μεγάλων ζώων και προβάτων για πέντε (5) συνεχή έτη, σε έκταση εμβαδού 11.583,88 στρεμμάτων, όπως αυτή απεικονίζεται στο θεωρημένο σχεδιάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τη παρούσας.

Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι, κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, τιμωρούνται κατά τις εκάστοτε ισχύουσες ποινικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της και η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, τα Αστυνομικά Όργανα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κάθε φιλόνομο πολίτη
»

Απαγόρευση βοσκής στις καμένες εκτάσεις εντός των διοικητικών ορίων της Τ.Κ. Θολού και των Δ.Κ. Μαριτσών και Ψίνθου

↪ Αναρτήθηκε: 31 Οκτωβρίου 2021 :: Αναγνώστηκε: 436 φορές