Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Παράταση έλαβε το έργο ανάδειξης της ρεματιάς

Παράταση έλαβε το έργο ανάδειξης της ρεματιάς Ψίνθου
Παράταση αποφάσισε να χορηγήσει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ρόδου στον ανάδοχο του εν εξελίξει έργου «Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου».

Όπως αναφέρεται στο σχετικό απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης που έλαβε χώρα την 25η Οκτωβρίου, αποφασίστηκε ομόφωνα και εγκρίθηκε η «χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΨΙΝΘΟΥ» κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες από την λήξη του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου στις 29-09-2021, δηλαδή έως τις 31-01-2022.»

Ο ανάδοχος του έργου είχε αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 29-01-2022.

«Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 16/42709/25-08-2021 επισυναπτόμενη αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 29-01-2022, για τους λόγους που αναφέρει σε αυτήν.

Η Υπηρεσία μας εξετάζοντας το αίτημα του Αναδόχου για παράταση, το αποδέχεται αναφέροντας τα εξής :

- Οι εργασίες του έργου ξεκίνησαν άμεσα,αφού πρώτα έγινε υποβολή και έγκριση των υλικών κατασκευής, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου και συνεχίζονται κανονικά μέχρι και σήμερα.

- Από την έναρξη του έργου έως σήμερα όπως αναφέρεται σαφώς και στο ημερολόγιο κατασκευής του έργου έχουμε 45 ημέρες μη εργασίας, κυρίως λόγω εξωτερικών παραγόντων και της φύσης του έργου (εργασίες εντός ρέματος), όπως οι καιρικές συνθήκες (βροχές και καύσωνας), οι πυρκαγιές το καλοκαίρι σε περιοχές πλησίον του έργου και ο covid-19 που προκάλεσε καθυστερήσεις στο στάδιο των παραγγελιών υλικών κατασκευής, όπως οι πλάκες δαπέδου, τα μεταλλικά στοιχεία κ.α. Συγκεκριμένα, η προσκόμιση από την Αθήνα των ειδικών μεταλλικών στοιχείων της πεζογέφυρας, καθυστέρησε δύο (2) μήνες. Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες οι θερμοκρασίες ήταν σταθερά μεγαλύτερες από 35ºC και οι εργασίες σκυροδέτησης ήταν αδύνατες, λόγω κανονισμού σκυροδέματος και της θέσης του έργου (μακριά από τη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος).

- Λόγω της ανάγκης εκτέλεσης υπερσυμβατικών ποσοτήτων συμβατικών εργασιών της μελέτης που είναι απαραίτητες για την άρτια εξέλιξη και τη λειτουργικότητα του έργου, επιβάλλεται η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος) - 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, καθώς με τον 1ο Α.Π.Ε. έγινε πλήρης απορρόφηση των απροβλέπτων της μελέτης.

- Η εν λόγω 1η Σ.Σ. από την σύνταξη της έως και την νωμοδότηση - έγκρισή της από τη Διαχειριστική Αρχή, το Τεχνικό Συμβούλιο των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, θα απαιτήσει διάστημα τουλάχιστον 35 ημερών.

- Στη συνέχεια, η ολοκλήρωση των υπερσυμβατικών εργασιών απαιτούν διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών.

- Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Π.Ν.Α., με το υπ’ αρ.: 3917/08-10-2021 έγγραφό της, προέβη στην προέγκριση τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως τις 31-01-2022.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας εισηγείται :

τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΨΙΝΘΟΥ» κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες από την λήξη του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου στις 29-09-2021, δηλαδή έως τις 31-01-2022.
»

Θυμίζουμε ότι κατά την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020” ως ημερομηνία έναρξης του έργου είχε οριστεί η 02/09/2019 και λήξης η 30/06/2021.

↪ Αναρτήθηκε: 31 Οκτωβρίου 2021 :: Αναγνώστηκε: 653 φορές