Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δωρεάν εγγραφή παιδιών και ατόμων ΜΕΑ στα προγράμματα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» 2015-2016 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΦΟΡΕΙΣ/ΜΗΤΕΡΕΣ
Σύμφωνα με δελτίο τύπου (22/07/2015) της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Ρόδου και της Α.Μ.Κ.Ε, από την Τετάρτη 5/8/2015 έως και την Τρίτη 18/8/2015 είναι το διάστημα υποβολής των «Αιτήσεων Συμμετοχής» από τις ενδιαφερόμενες μητέρες σύμφωνα με την νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2015-2016 της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, για ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ των παιδιών και ατόμων ΜΕΑ στα προγράμματα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών – ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου Ρόδου και της «Α.Μ.Κ. Εταιρία Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων», στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΔΒΜ) καθώς και στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, δικαιούχος των οποίων είναι η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε).

Η εν λόγω πράξη θα υλοποιηθεί μέχρι την 31/8/2016 και έχει στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των ωφελουμένων γυναικών και ανδρών στην εργασία. Ο συνολικός προϋπολογισμός αποτελεί εξ ολοκλήρου δημόσια δαπάνη και ανέρχεται σε 184.000,00 €.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μητέρων περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (Δεύτερο Μέρος σελ.35), η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr.

Η «Αίτηση Συμμετοχής» των μητέρων θα ξεκινήσει να διατίθεται από τις 4/8/2015 στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr), της Ε.Υ. Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (www.epanad.gov.gr) των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, της Κ.Ε.Δ.Ε.(www.kedke.gr) και του Δήμου Ρόδου (www.rhodes.gr). Από τις 4/8/2015 στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου (www.rhodes.gr )και συγκεκριμένα στο «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2015-2016 για τις επωφελούμενες μητέρες) θα περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες για το ποιοι ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ- ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου Ρόδου και της ΑΜΚΕ εντάσσονται στη επιδοτούμενη δράση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έχουν μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών ή/και μητέρες νηπίων, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, καθώς και άτομα (γυναίκες κα άνδρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και άτομα που βρίσκονται σε χηρεία. Όλες και όλοι οι ανωτέρω αναφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ των ΟΤΑ. Επίσης, όσοι με δικαστική απόφαση έχουν λάβει θέση υπαλλήλου μόνιμου ή αορίστου χρόνου.

Οι υποψήφιες μητέρες με παιδιά ΑΜΕΑ, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα ΑΜΕΑ τέκνα τους ανεξαρτήτως εργασιακής, κοινωνικοοικονομικής ή άλλης κατάστασης.

Διαβάστε εδώ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλετε: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚA - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ – ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Α.Μ.Κ.Ε

Πηγή: Δελτίο Τύπου Δ/σης Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Ρόδου - Α.Μ.Κ.Ε

↪ Αναρτήθηκε: 22 Ιουλίου 2015 :: Αναγνώστηκε: 1199 φορές