Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Χορήγηση στρεµµατικής ενίσχυσης για τους καλλιεργητές φθινοπωρινής πατάτας 2016

Χορήγηση στρεµµατικής ενίσχυσης για τους καλλιεργητές φθινοπωρινής 
πατάτας περιόδου 2016
« Από την ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδεκανήσου ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια του προγράµµατος στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους χορηγείται στρεµµατική ενίσχυση για τη στήριξη της καλλιέργειας φθινοπωρινής πατάτας. Η ενίσχυση αυτή αφορά τους καλλιεργητές φθινοπωρινής πατάτας ανεξαρτήτως ιδιότητας και επαγγέλµατος και εισοδηµάτων, για την κάλυψη µέρους του κόστους καλλιέργειας του προϊόντος αυτού.

Η επιδοτούµενη καλλιεργούµενη έκταση ανά δικαιούχο πρέπει:

1. Να είναι τουλάχιστον ένα (1) στρέµµα.
2. Να έχει ελάχιστη έκταση ανά αγροτεµάχιο µισό στρέµµα.
3. Να είναι δηλωµένη στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 2016.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδεκανήσου - Τµήµα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής στη Ρόδο τηλ. 2241364915 και στα Τµήµατα Αγροτικής Οικονοµίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
»

Πηγή: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

↪ Αναρτήθηκε: 26 Αυγούστου 2016 :: Αναγνώστηκε: 1214 φορές