Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Οδηγίες για την καταπολέμηση του Ρυγχίτη στα ελαιόδεντρα

Οδηγίες για την καταπολέμηση του Ρυγχίτη στα ελαιόδεντρα
«Προσβολή Ελαιώνων από το έντοµο Ρυγχίτη - Οδηγίες αντιµετώπισης»

« Από τη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδεκάνησου της Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι: ύστερα από παρατηρήσεις και έρευνες που πραγµατοποίησαν Γεωπόνοι της Υπηρεσίας µας τα τελευταία έτη, διαπιστώθηκε σε ορισµένες περιοχές του Νοµού, προσβολή ελαιώνων από το έντοµο Ρυγχίτη (Rhynchites cribripennsis).

Τα τέλεια έντοµα αρχίζουν να εµφανίζονται περίπου κατά τα τέλη Απριλίου & τον µήνα Μάιο µε µέγιστο περίπου στις αρχές µε µέσα Ιουνίου, ανάλογα των καιρικών συνθηκών.

Σε δένδρα που είχαν ζηµιά τα προηγούµενα έτη και παρουσιάζουν διαβρώσεις από ρυγχίτη στο φύλλωµα την άνοιξη, συνιστάται ψεκασµός, αµέσως µετά την άνθηση.

Οδηγίες Αντιµετώπισης

1. Κατάλληλα φυτοφάρµακα για ψεκασµό είναι όλα τα εγκεκριµένα εντοµοκτόνα για την ελιά. Μεγάλη προσοχή να δοθεί κατά τη χρήση των σκευασµάτων γιατί πρέπει να τηρούνται µε σχολαστικότητα οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φαρµάκων και οι προφυλάξεις που αναγράφονται σε ιδιαίτερο πλαίσιο.

2. Η καλλιέργεια του εδάφους (φρεζάρισµα) συντελεί στη µείωση των πληθυσµών του ρυγχίτη

3. Εάν η προσβολή εντοπίζεται σε λίγα δένδρα, το τίναγµα των κλάδων την άνοιξη νωρίς το πρωί και συλλογή και καταστροφή όλων των ενηλίκων εντόµων που πέφτουν, είναι ένα χρήσιµο µέτρο αντιµετώπισης (χωρίς φυτοφάρµακα).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται στην ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδεκανήσου στη Ρόδο στο τηλ 2241364926 και στα Τµήµατα Αγροτικής Οικονοµίας των Π. Ε. Κω, Καρπάθου και Καλύµνου.
»

Πηγή: ΠΝΑΙ - ∆/νση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου

↪ Αναρτήθηκε: 16 Μαΐου 2017 :: Αναγνώστηκε: 1523 φορές