Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Διαγωνισμός για τη επαναδιαγράμμιση του εθνικού οδικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Ρόδου

Διαγωνισμός για τη διαγράμμιση του εθνικού οδικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Ρόδου
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ» από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.

Το έργο έχει να κάνει με την επαναδιαγράμμιση του οδοστρώματος, ήτοι στην συντήρηση μέσω ανακατασκευής των φθαρμένων διαγραμμίσεων του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος του Εθνικού Οδικού Δικτύου αλλά και του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Νήσου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των διερχόμενων οχημάτων αλλά και της ασφάλειας των πεζών χρηστών.

Στις επαναδιαγραμμίσεις που θα εκτελεστούν στα πλαίσια υλοποιήσεως της εν λόγω τεχνικής μελέτης, περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων, oι κατά μήκος οδού διαγραμμίσεις (συνεχείς ή διακεκομμένες διαμήκεις γραμμές καθώς και οριογραμμές οδοστρώματος), oι ειδικές διαγραμμίσεις κόμβων (ραβδώσεις διαβάσεων πεζών, γραμμή διακοπής πορείας, βέλη καθοδήγησης), oι ειδικές διαγραμμίσεις σε συμβολές ή διαχωρισμούς οδοστρωμάτων (λοχίες, λοξές γραμμές τύπου ‘’zebra” κλπ), oι διαγραμμίσεις κατά μήκος λωρίδων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης καθώς και οι λοξές διαγραμμίσεις για τμήματα οδοστρώματος στα οποία απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων.

Προβλέπεται η χρήση λευκού ακρυλικού χρώματος – βαφής επαναδιαγράμμισης οδών καθόσον η εν λόγω τεχνική μελέτη αφορά σε συνήθη σήμανση. Ειδικά για τις Εθνικές Οδούς και για κάποιες Επαρχιακές Οδούς και τα τμήματα αυτών με μεγάλη ημερήσια διέλευση οχημάτων, λόγω του αυξημένου συγκριτικά κυκλοφοριακού φόρτου και συνεπαγόμενης ανάγκης εφαρμογής υλικών με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, προβλέπεται η χρήση θερμοπλαστικών ή ψυχροπλαστικών υλικών λευκού χρώματος. Η επιλογή του είδους του πλαστικού υλικού (θερμού ή ψυχρού) καθώς και οι θέσεις χρήσεως αυτού/ή συνδυασμού αυτών, θα γίνει κατόπιν σχετικής προσυνεννόησης και θα τυγχάνει της εγκρίσεως της Δ/σας Υπηρεσίας.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Εκτιμώμενη Συνολική Αξία: 2.350.000,00 ευρώ. Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: 27/08/2018.

Πηγή: ΠΝΑΙ

↪ Αναρτήθηκε: 27 Ιουλίου 2018 :: Αναγνώστηκε: 1007 φορές