Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Ορισµός υπευθύνων για τον καθαρισµό και την αστυνόµευση των ρεµάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσων

Ορισµός υπευθύνων για τον καθαρισµό και την αστυνόµευση των ρεµάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσων
Μια άλλη είδηση σχετικά με τα ρέματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσων μας έρχεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Αν και δεν συνδέεται με τις πρόσφατες εξελίξεις στο θέμα της Ανάδειξης της Ρεματιάς Ψίνθου, έχει να κάνει με τον ορισμό υπευθύνων για τον καθαρισμό και την αστυνόμευση των υφιστάμενων ρεμάτων στα Δωδεκάνησα.

Όπως είναι γνωστό και στην Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας υπάρχουν ρέματα τα οποία σε περίπτωση που δεχτούν μεγάλες ποσότητες νερού ενδέχεται να δημιουργηθούν προβλήματα, ειδικά αν τα ρέματα αυτά έχουν μπαζωθεί, επιχωματωθεί ή έχει γίνει σε αυτά εναπόθεση σκουπιδιών.

Οι υπεύθυνοι των ρεμάτων, θα ασχοληθούν με το εντοπισμό καταλήψεων, επιχώσεων(µπαζώµατα), ανεξέλεγκτων αιμοληψιών, σκουπιδιών και γενικώς όλων των παράνοµων ενεργειών που γίνονται στις κοίτες των υδατορεµάτων. Θα λαμβάνουν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται παράνομες ενέργειες. Επίσης θα είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο της κατάστασης της φυσικής κοίτης των υδατορεµάτων, τη σύνταξη δελτίων αυτοψίας και την υποβολή τους στον Περιφερειάρχη, τον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες συντηρήσεως.

Για τα ρέματα της Δ.Ε Καλλιθέας, υπεύθυνοι ορίζονται οι Σαµπάλου Αργυρώ, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ µε βοηθό τον Γεωργίου Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ.

Διαβάστε παρακάτω την Απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζημάρκου :

« Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ορίζει υπεύθυνους για :

- Τον εντοπισµό καταλήψεων, επιχώσεων(µπαζώµατα), ανεξέλεγκτες αµµοληψίες, απόρριψη στερεών αποβλήτων (σκουπίδια) και γενικώς όλων των παράνοµων ενεργειών που γίνονται στις κοίτες των υδατορεµάτων.
- Την λήψη των προβλεποµένων, από τη νοµοθεσία, διοικητικών και άλλων µέτρων στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν παράνοµες ενέργειες στις κοίτες των υδατορεµάτων.
- Τον έλεγχο της κατάστασης που βρίσκεται η φυσική κοίτη των υδατορεµάτων.
- Τη σύνταξη δελτίου αυτοψίας στο οποίο καταγράφονται τα προβλήµατα που εντοπίστηκαν και τις ενέργειες που έγιναν για την αποκατάσταση των παραβάσεων.
- Την υποβολή του ως άνω δελτίου στον Περιφερειάρχη, στον Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης καθώς και στις αρµόδιες υπηρεσίες συντηρήσεως.

τους παρακάτω υπαλλήλους :

- Τον Καρατάσιο Ιωάννη, Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, για τα ρέµατα των νήσων Καρπάθου-Κάσου.

- Την Κιαπόκα Ελένη, Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, µε βοηθό τον Σαββανή Ευστάθιο, Αρχιτέκτων Μηχανικό ΠΕ, για τα ρέµατα της νήσου Κώ.

- Τον Γερασκλή Αντώνιο, Αρχιτέκτων Μηχανικό ΠΕ, µε βοηθό τον Καρίκη Κυριάκο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, για τα ρέµατα της νήσου Νισύρου.

- Τον Κουλιά Σπύρο, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, για τα ρέµατα των νήσων Καλύµνου, Λέρου, Αστυπάλαια, Ψερίµου. 3. Τον Καµπούρη Νικόλαο, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, για τα ρέµατα των νήσων Πάτµου, Λειψούς, Αρκιούς, Αγαθονήσι, Μαράθι.

- Την Τέττη Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικό ΠΕ, µε βοηθό την Ιατρίδη Μαρία, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, για τα ρέµατα των νήσων Χάλκη, Τήλου.

- Τον Μιχαηλίδη Κυριάκο, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, µε βοηθό τον Σάββενα Σταύρο Τεχνικό ∆Ε για τα ρέµατα των νήσων Σύµης, Μεγίστης.

- Την Παρασκευά Θεµελίνα, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, µε βοηθό την Ιατρίδη Μαρία, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ για τα ρέµατα των περιοχών πόλεως Ρόδου & πρώην ∆.Ε. Ιαλυσού.

- Τον ∆ιάκουλα Κωνσταντίνο, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, µε βοηθό την Θεουλάκη Μαρία, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, για τα ρέµατα της περιοχής πρώην ∆.Ε. Πεταλουδών.

- Την Σαραντίδου Ευθυµία, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, µε βοηθό τον Ζουµπά Αντώνιο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, για τα ρέµατα της περιοχής πρώην ∆.Ε. Καµείρου.

- Τον Λυµπέρη Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, µε βοηθό την Σάββενα Τσαµπίκα, , Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, για τα ρέµατα της περιοχής πρώην ∆.Ε. Αταβύρου.

- Την Σαµπάλου Αργυρώ, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, µε βοηθό τον Γεωργίου Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, για τα ρέµατα της περιοχής πρώην ∆.Ε. Καλλιθέας.

- Τον Χρύσαλλο Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, µε βοηθό τον Μιχαηλίδη Κυριάκο, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, για τα ρέµατα της περιοχής πρώην ∆.Ε. Αφάντου.

- Την Μπελεγρίνη Αναστασία, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, µε βοηθό τον Λαµπριανό Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, για τα ρέµατα της περιοχής πρώην ∆.Ε. Αρχαγγέλου.

- Τον Παπαϊωάννου Ιωάννη, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, µε βοηθό τον Λαµπριανό Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, για τα ρέµατα της περιοχής πρώην ∆.Ε. Λίνδου.

- Τον Ζαννετίδη Κωνσταντίνο, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, µε βοηθό την Σάββενα Τσαµπίκα, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, για τα ρέµατα της περιοχής πρώην ∆.Ε. Νότιας Ρόδου.

Οι ανωτέρω Τεχνικοί Υπάλληλοι σε συνεργασία µε τη ∆ΤΕ ∆ωδ/σου και όλους τους εµπλεκόµενους φορείς θα έχουν συνεχή και πλήρη ενηµέρωση για οτιδήποτε αφορά την εκτέλεση µελετών ή έργων των ρεµάτων ευθύνης τους.
»

Πηγή: Διαύγεια

↪ Αναρτήθηκε: 17 Οκτωβρίου 2018 :: Αναγνώστηκε: 1102 φορές