Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Ο νέος φόρος για τα αγροτεμάχια από το 2014

Έτσι θα υπολογίζεται ο νέος Ενιαίος Φόρος Ακινήτων από το 2014
[Τελευταία Ενημέρωση !] Προσοχή το παρακάτω άρθρο γράφτηκε 18/09/2013. Όμως στις 25/09/2013 ανακοινώθηκαν στα ΜΜΕ και τον τύπο ότι θα υπάρξουν αλλαγές στο νέο φόρο των αγροτεμαχίων, όπως συνηθίζεται σχεδόν πάντα στην Ελλάδα. Για τις αλλαγές που έγιναν πρόσφατα, διαβάστε τα σχετικά άρθρα στον τύπο όπως π.χ Φτιασιδώματα στο σχέδιο για το φόρο στα αγροτεμάχια.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο νέος Ενιαίος Φόρος Ακινήτων θα καθορίζεται από την έκταση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου, δηλαδή, την περιοχή που βρίσκεται, την απόσταση από τη θάλασσα, από τη χρήση καθώς και αν υπάρχει κτίσμα μέσα στο αγροτεμάχιο.

Ο φόρος επιβάλλεται ενιαία σε κάθε είδους ακίνητη περιουσία (γήπεδα και κτίρια) χωρίς να παίζει ρόλο η νομική μορφή του ιδιοκτήτη. Για τους συνιδιοκτήτες αγροτεμαχίων ο φόρος θα κατανέμεται σ αυτούς ανάλογα με τα δικαιώματά τους πάνω σε αυτά (εμπράγματα δικαιώματα). Έτσι το Υπουργείο Οικονομικών προσπαθεί να χτυπήσει την φοροαποφυγή μέσω του διαμοιρασμού της ακίνητης περιουσίας.

Ο νέος φόρος προκύπτει - ανάλογα - με βάση τις παρακάτω φόρμουλες :

1. Ο φόρος προκύπτει ως γινόμενο της επιφάνειας του γηπέδου σε τετραγωνικά μέτρα, με ακρίβεια ενός τετραγωνικού μέτρου, του βασικού συντελεστή φορολογίας, του συντελεστή θέσης, του συντελεστή χρήσης, του συντελεστή απόστασης από τη θάλασσα, του συντελεστή απομείωσης επιφανείας, του συντελεστή πρόσοψης και του συντελεστή κατοικίας, όπου αυτός εφαρμόζεται, ως εξής:

Φόρος = Επιφάνεια γηπέδου (μ2) x ΒΣΦ x ΣΘ x ΣΧ x ΣΑΘ x ΣΑΕ x ΣΠ x ΣΚ (όπου αυτός ισχύει)

2. Ειδικά για γήπεδα, τα οποία είναι επιφάνειες που χρησιμοποιούνται για τον ελλιμενισμό σκαφών και αεροσκαφών ή είναι λωρίδες γης, στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές, ή εδαφοτεμάχια έδρασης πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο φόρος προκύπτει ως το γινόμενο της επιφάνειας του γηπέδου σε τετραγωνικά μέτρα, με ακρίβεια ενός τετραγωνικού μέτρου και του βασικού συντελεστή φορολογίας, ως εξής:

Φόρος = Επιφάνεια γηπέδου (μ2) x ΒΣΦ

ΒΣΦ = 0,0015 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο
Ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία = Η ελάχιστη αρχική βασική αξία του Δημοτικού διαμερίσματος στο οποίο ανήκει το γήπεδο
Πίνακας

* Αν το γήπεδο έχει πρόσοψη σε εθνική, επαρχιακή ή αγροτική οδό, τότε εφαρμόζεται Συντελεστής Πρόσοψης (ΣΠ) ίσος με 1,2.

* Αναλόγως της ύπαρξης κατοικίας. Σε περίπτωση ύπαρξης κατοικίας εντός του γηπέδου, εφαρμόζεται Συντελεστής Κατοικίας (ΣΚ) ίσος με 5. Αν η κατοικία είναι η μοναδική για την οικογένεια (υπόχρεος, σύζυγος και προστατευόμενα μέλη) του φυσικού προσώπου που έχει τα εμπράγματα δικαιώματα και έχει επιφάνεια χαμηλότερη των 150 μ2, ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται. Αν το γήπεδο έχει επιφάνεια άνω των δέκα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (10.000 μ2), ο συντελεστής εφαρμόζεται μέχρι και τις δέκα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πριν την αφαίρεση της επιφάνειας του κτίσματος.

↪ Αναρτήθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2013 :: Αναγνώστηκε: 1526 φορές