Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Δηλώσεις κυψελών και προγράμματα Μελισσοκομίας 2018 - 2019

Δηλώσεις κυψελών και προγράμματα Μελισσοκομίας 2018 - 2019
Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι :

« 1. Επισηµαίνεται η υποχρέωση των µελισσοκόµων να δηλώσουν τις έτοιµες για διαχείµαση κυψέλες τους µε αίτηση-δήλωση για το τρέχον έτος στην Υπηρεσία µας το αργότερο µέχρι 21 Ιανουαρίου 2019.
Η καταγραφή των έτοιµων για διαχείµαση κυψελών αφορά όλους τους µελισσοκόµους κατόχους µελισσοκοµικών βιβλιαρίων, διαφορετικά θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούµενα προγράµµατα.

2. Όσον αφορά τις δράσεις 3.1 <Εξοπλισµός για τη διευκόλυνση των µετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)> και 3.2 <Οικονοµική στήριξη της νοµαδικής µελισσοκοµίας>, όλοι οι ενδιαφερόµενοι µελισσοκόµοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση - δήλωση στο Κέντρο Μελισσοκοµίας ∆ωδεκανήσου απευθείας, ή µέσω των Μελισσοκοµικών Συνεταιρισµών και Συλλόγων της περιοχής τους, επίσης µέχρι 21 Ιανουαρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδεκανήσου στη Ρόδο τηλ. 2241364915 , στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας Κυκλάδων στη Σύρο τηλ.2281098833, καθώς και στα Τµήµατα Αγροτικής Οικονοµίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
»

Πηγή: ΠΝΑΙ

↪ Αναρτήθηκε: 13 Νοεμβρίου 2018 :: Αναγνώστηκε: 1033 φορές